Υπηρεσίες

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

Μια ανακαίνιση μπορεί να περιλαμβάνει πολλές εργασίες, διαφορετικού επιπέδου πολυπλοκότητας και δυσκολίας, που μπορούν να μεταμορφώσουν και να εκσυγχρονίσουν ένα κτίριο. Επίσης, μια ανακαίνιση μπορεί να περιλαμβάνει την επισκευή και την αποκατάσταση υπαρχόντων στοιχείων ενός κτηρίου εσωτερικά ή εξωτερικά. Σε κάποιες περιπτώσεις, γίνεται μεγάλη αναδιαμόρφωση, μεταβάλλοντας ακόμη και τη δομή.

Μια καλή ανακαίνιση, μπορεί να αποκαταστήσει ή και να αυξήσει την αξία του ακινήτου, εντάσσοντάς το στην αγορά.

Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι το όραμά σας θα γίνει πραγματικότητα, γι’ αυτό μέχρι το τέλος της σχεδιαστικής φάσης, θα έχετε μια πλήρη ρεαλιστική εικόνα του αποτελέσματος.

Από την πρώτη μας κιόλας συνάντηση, θα καταλάβετε ότι η ανακαίνισή σας, βρίσκεται σε καλά χέρια.